vrijdag 11 juli 2008

11 juli 2008 - Bij het graf van Dr. Geert De Rijcker

Toespraak bij het graf van Dr. Geert De Rijcker door Ivo De Cock

Goede vrienden, Vlaams nationalisten,

68 jaar geleden stierf Dr. Geert De Rijcker op amper 39 jarige leeftijd.
Staf De Clercq leider van het toenmalige VNV getuigde toen in zijn grafrede over Geert De Rijcker:
“Van zijn prilste jeugd stond hij in het Vlaams nationale kamp. Zeer verdienstelijk studentenleider, plichtsbetrachtend geneesheer, koen Vlaams nationale kamper, was hij een goed, trouw en eerlijk kameraad.
Zijn aandenken zal in onze rangen bewaard blijven, zijn geest, zijn werk, zijn voorbeeld leve voort in het “Soete Waasland” waar hij gestreden en gewonnen heeft”.

Dat Geert De Rijcker een verdienstelijke studentenleider was kunnen wij ondermeer lezen in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.

Dat Geert De Rijcker een plichtbewust geneesheer was weten wij uit verschillende getuigenissen van mensen die op hem beroep deden. Zo werd hij geroepen aan het sterfbed van een pasgeboren kind in Belsele.
Dank zij zijn optreden en kunde werd het kind gered van een zekere dood. Geert De Rijcker deed zijn verplaatsing met de fiets. Welke dokter zou zich nu nog verplaatsen per fiets naar Belsele?

Dat Geert De Rijcker gestreden en won, heeft hij bewezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1938. Hij behaalde met zijn lijst Vlaams Blok 21 procent van de stemmen.

Daarom zullen wij Dr. Geert De Rijcker niet vergeten.

Geen opmerkingen: