woensdag 30 mei 2012

Herdenking Anton van Wilderode

Naar jaarlijkse gewoonte gedenken wij Anton van Wilderode op 28 juni, zijn geboortedag. Om 19.00 uur komen wij samen bij zijn graf op het gemeentelijk kerkhof aan de Drongendreef voor een korte  ingetogen plechtigheid met voordracht uit zijn dichtwerk en een toespraak door de heer Hugo Govaert, voordrachtkunstenaar en vriend van de dichter.

De eucharistieviering begint om 19.30 uur in de Sint-Antoniuskerk te Moerbeke Oud-leerling E.H. Aimé Vermeersch, pastoor van Kemzeke, zal de homilie houden.
De zang (in hoofdzaak liederen op tekst van Van Wilderode) wordt verzorgd door het parochiekoor o.l.v. Luc De Ridder. Marie-José Menu, Bettina Fierens, Ann Van Hoey en Willy Coppens dragen gedichten van Van Wilderode voor.

Tijdens de offergang wordt een gelegenheidsprentje met een niet eerder gepubliceerd gedicht aangeboden. Onmiddellijk na de viering reikt het herdenkingscomité de ‘Herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2012’  uit in het gemeentehuis waar het gemeentebestuur een receptie aanbiedt.
Iedereen is van harte welkom!


Namens het herdenkingscomité Anton van Wilderode.
Roger Vervaet, voorzitter.

Inlichtingen: Ivo de Cock, tel 03 779 78 68

Geen opmerkingen: