zondag 16 september 2007

Marc Joris over de gevaren van de islam

Geert De Rijcker Kring - Toespraak Marc Joris over de Islam

Samenvatting van de lezing van de 50-jarige wetenschapper Marc Joris, over de gevaren van de Islamisering in Europa.

Is al-Qaeda gebroken ná 9/11 ?

Dat was de hoofddoelstelling van Amerikain haar "War on Terror".

Antwoord is : nee.

Weliswaar is al-Qaeda er niet meer in geslaagd in de afgelopen tijd grote aanslagen te plegen in het vrije Westen, maar de dreiging blijft. Amerika heeft al-Qaeda nog niet verslagen. Volgens Marc Joris is er ook géén grote samenhorigheid ontstaan tussen alle moslims in hun strijd tegen het vrije Westen.

Dat was er wel eventjes, vlak ná 9/11.

Al Qaeda heeft gedacht Amerika en haar bondgenoten naar Afghanistan te lokken en daar in de Afghaanse vleesmolen te vernietigen. Dat is tot op heden al-Qaeda nog niet gelukt. In Irak is het slecht gegaan voor de Amerikanen. De Islam heeft uit Irak veel psychologisch voordeel gehaald. De "War on Terror" heeft wel geleid tot het wakker worden van ten minste de helft van de Amerikaanse bevolking. Eigenlijk te weinig. Europa is ná 9/11 weer in slaap gesukkeld. Voor Europa is de "War on Terror" een Amerikaanse aangelegenheid geworden... Europeanen denken dat zij NIET doelwit nummer 1 zijn voor de moslims.

EN DAAR HEBBEN ZE GELIJK IN !

Omdat de moslims denken : Europa valt ons als een rijpe appel in de schoot. Daar is géén enkele
weerstand tegen ons. Moslims richten hun aandacht voornamelijk op Amerika, waar nog wel een vechtmentaliteit tegen de Islam aanwezig is.

De geboortecijfers in Europa wijzen op een langzaam uitsterven van het oude Europa. De moslimgeboortecijfers in Europa tonen moslim-meerderheden in alle Europese landen eind 21e eeuw. Dus over 70, 80 jaar is het afgelopen en uit met het oude Europa. Moslimimmigratie maakt het alleen maar erger. Dat zou tot absolute sluiting van de Europese grenzen moeten leiden. De enige grote blanke samenleving, die het nog gaat overleven is Amerika.

Veel van de kritiek van de moslims op de Westerse samenleving is terecht. De decadentie, immoraliteit, normloosheid geven de moslims sterke wapens in handen tegen het -nog wel- Vrije Westen. Alleen hun remedie is fout.

Met burka's, hoofddoekjes, Koran, Islam bereik je géén oplossing van het fundamentele probleem van het Vrije Westen. Het Westen is ziek, zeer ziek. Maar de Moor heeft niet de goede medicijnen.

In de jaren 60, 70 van de vorige eeuw liepen veel studenten en intellectuelen achter het idiote systeem van het communisme aan te hollen. Ideologisch heeft het Westen niet echt gewonnen van het Communisme. Nu krijgt de Islam voet aan de grond in de kringen van Westerse studenten en intellectuelen. Ook bij Westerse vrouwen. En dat is helemaal onbegrijpelijk, omdat moslims vrouwen als duivels zien. In de ogen van alle moslims bestaan er alleen maar mannelijke vrome moslims. Vrouwelijke moslims zijn verleiders. Van hun haren gaat een zeer verleidelijke straling uit, denken ze. Verkrachtingen zijn dan ook de schuld van de vrouwen. Alle leugens komen van de vrouwen. De vrouw is fundamenteel moreel minderwaardig. De vrouw is het instrument van de duivel. Moslims hebben niet alleen een sexuele obsessie voor de vrouwen, maar hun obsessie gaat veel verder en dieper. Te vergelijken met de ziekelijke obsessie van Hitler met de Joden. Moslims doen er dan ook alles aan om de vrouw maar onder de duim te houden: ze worden door de mannen verplicht hoofddoekjes, burka's te dragen. Bij niet ogenblikkelijk gehoorzamen krijgen ze slaag, enz... Overspel in de Islam is altijd de schuld van de vrouw. De vrouw binnen de Islam is een minderwaardig wezen. Vandaar het onbegrijpelijke van de tienduizenden blanke Europese vrouwen, die overgaan tot de Islam.

Dat wijst op een enorm groot geestelijk vacuüm in Europa. Een zeer groot moreel, geestelijk vacuüm. Salmadan Rushdie heeft het over de "godvormige leegte" in Europa. En de moslims springen in dat gat van de religieleegte van Europa.

Het Vrije Westen, i.h.b. Europa verliest op alle fronten van de Islam : psychologisch, ideologisch, religieus, enz... In Amerika is de plaats van de religie in de samenleving relatief nog groot. Door de sterke secularisering in Europa, het afwenden van de religie, worden er steeds minder kinderen geboren. Waarden, normen, moraliteit komen uit de religie !

Marc Joris wees a.d.h.v. het boek Eurabia van Bath Ye'or op de uitverkoop van Europa door de Europese politici aan de olie moslimlanden. 1973 : Yom Kipur oorlog. Daarna oliekraan dicht. Vervolgens geheime afspraken tussen Europese toppolitici en Arabische olielanden over de onbeperkte olieleveringen aan Europa op voorwaarde, dat de moslimgastarbeiders hun vrouwen en kinderen mochten laten overkomen naar Europa. Alle multiculti geneuzel sindsdien is voortgekomen uit die geheime afspraken. Politici kijken nooit verder dan vier jaar. Moslims kijken generaties lang vooruit. Moslims zijn nog steeds zeer heftig over de kruistochten in hun gebied. Wij, Westerlingen, Europeanen, voelen daar helemaal niets meer bij.

Alle Europese onderwijsinstellingen zijn als gevolg van die geheime afspraken, vanaf 1974 les gaan geven over de islam. De grondstelling van Bath Ye'or in haar boek Eurabia is dan ook : "Wij zijn verraden door de Europese politici, die in een ondoorzichtig, ondemocratisch proces Europa hebben verkocht aan de Islam om wille van de olie".

Europa tracht nog wel met "soft power" en met veel praten iets in te brengen tegen de islamisering van Europa, maar feitelijk is de oorlog tegen de moslims voor Europa al verloren. In het "Vrije Westen" is de kloof tussen Amerika en Europa onoverbrugbaar geworden. Europa glijdt daardoor weg in het moslim-moeras. Europa is mentaal niet meer in staat een vuist te maken. Ná de aanslag in Madrid deed de Spaanse Minister- President het in z'n broek en trok ijlings de Spaanse troepen terug uit Irak. Dat was een duidelijk signaal voor de moslims. Ze begrepen, dat ze in Europa op de goede weg zijn.

Europa is altijd maar weer bezig met "appeasement". Dat is geprobeerd met Hitler, en met de communisten. En nu dus weer met de moslims. Militaire macht is de laatste linie in een gezonde samenleving om uiteindelijk een vuist te maken tegen ongewenste ontwikkelingen. Met moslims valt nooit een eerbaar compromis te sluiten. Durft Europa bij moslimdemonstraties nog de gewapende macht in te zetten ?

That's the question :

DURFT EUROPA BIJ MOSLIMDEMONSTRATIES
NOG DE GEWAPENDE MACHT IN TE ZETTEN ?

DAT LEVERT HOOFDPIJN OP BIJ DE POLITICI, BESTUURDERS !