donderdag 16 oktober 2008

Agenda: Geleide wandeling Stropersbos

Begeleid bezoek aan het Stropersbos. Sedert de start van het Natuurinrichtings- en Life project is er heel wat veranderd in het Stropersbos. De natuurontwikkelingswerken worden stilaan afgerond. Tijd om eens een kijkje ter plaatse te nemen.
Op woensdag 5 november om 13:15u verzamelen aan het Fort Sint-Jan (Rechtover De Hollandse Viscentrale Stropersstraat 65 Kemzeke)

Rubberlaarzen niet vergeten!

Bijlage: Uitnodiging

dinsdag 14 oktober 2008

Agenda: Boekenbeurs - 11 november

op dinsdag 11 november 2008 houden wij een boekenbeurs in OC Boudelo,Kasteelstraat,23 te Klein Sinaai. Vanaf 14.00 uur.

In samenwerking met uitgeverij Egmont.
Zij brengen reeds jaren kwaliteitsvolle boeken van politieke en/of historische inslag op de markt. Dit betreft vooral boeken met als onderwerp de Vlaamse Beweging, politieke actualiteit, geschiedenis, enz….

Bijlage: uitnodiging

dinsdag 26 augustus 2008

Agenda: Biografie Karel Dillen

Op zaterdag 6 september 2008 komt Pieter Jan Verstraete spreken over Karel Dillen. Aanwezigen kunnen ter plaatse ook de biografie van zijn hand aanschaffen tegen gunstige voorwaarden. Uitnodiging in bijlage.

donderdag 7 augustus 2008

Agenda: 100 jaar "De Zwarte Schuur"

Op 27 september 2008 is er een open deur ter gelegenheid van 100 jaar "Zwarte Schuur". Demonstraties en rondleidingen in verband met het historisch boerenbedrijf. Ook een fototentoonstelling van ondergetekende.Inkom gratis.
Locatie: Julianastraat 98, Heikant Nederland. Schuin tegenover taverne "Het Speelhof"
Bijlage.

zondag 20 juli 2008

11 Juli viering 2008

Geen “Vlaanderen Feest” toestanden op de 11 juli viering van de Dr. Geert De Rijcker Kring. De Vlaamse Leeuw wordt hier niet vervangen door het Vlaanderen Boven geschreeuw door een zekere BV. Of zeg maar BB, bekende Belg. Men is hier zelfs nog niet te beroerd om de tweede strofe over de vallende tronen en verslonden steden te zingen.
Traditioneel werd er gestart met een bezinningsmoment bij de graven van Geert De Rijcker en Fons Dhollander. Ivo De Cock had het over het Vlaams engagement van Geert De Rijcker, onder andere als studentenleider. Ook over zijn sociaal engagement als geneesheer. Astère Vaerewijck had het over de trouw van Fons Dhollander aan zijn idealen. “Trouw tot de bedelstaf” aan zijn geloof, aan Vlaanderen, aan zijn gezin en aan zijn vrienden.
Na deze bezinning volgde nog een gezellig samenzijn met maaltijd en een feestrede door gastspreker Francis Van Den Eynde. Deze had onderweg menig Vlaamse leeuw zien hangen en wenste ons proficiat. Wat dat betreft mocht het voor ons nog wel iets meer zijn, maar dit terzijde. Hij haalde wat herinneringen op aan een tijd, zeer lang geleden, toen hij te Stekene aanwezig was bij een actie voor het Erepark. Hij herinnerde ook aan tegenslagen, bijvoorbeeld toen hij zich met een aantal gelijkgezinden genoodzaakt voelde om de toenmalige Volksunie te verlaten en een nieuwe partij op te richten. Toen heeft men de Vlaamse onafhankelijkheid in het programma geschreven. Men geloofde er niet echt in, maar als je nadacht over de Vlaamse noden... Hoeveel stemmen het zou opleveren wist men niet. Toch schreef men de onafhankelijkheid in het programma . Vandaag zie je hoever we staan. Het oude België is compleet geblokkeerd. Vandaag is het zelfstandige Vlaanderen geen utopie meer. Wij moeten vandaag niet meer hopen dat Vlaanderen zelfstandig wordt, wij zijn er zeker van. Of dit zelfstandig Vlaanderen een feit zal zijn, morgen, volgend jaar of over vijf jaar, dat weten wij nog niet. Maar het komt er. En als het zover komt…. verzekerde hij ons, dan zal hij, samen met ons, daar zeer zeker wel eentje op drinken.
Hierna kreeg Francis Van Den Eynde nog een aandenken in de vorm van een houtsnede van de hand van de Belseelse kunstenaar Wim De Cock, tevens aanwezig in de zaal. Het officiële gedeelte werd afgesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw. Nadien werd er nog nagepraat en een liedje gezongen. Het werd dus nog een gezellige namiddag.

vrijdag 11 juli 2008

11 juli 2008

11 juli viering 2008

Traditioneel vierden wij 11 juli met een hulde aan Dr. Geert De Rijcker en aan Fons Dhollander. Nadien was er een feestrede door Francis Van Den Eynde.

Na afloop werd een houtsnede van de hand van Wim De Cock en onderstaand gedicht overhandigd aan gastspreker Francis Van Den Eynde.

OM ’T ZWARTE BROOD

Om ’t zwarte brood

dat ik als knaap moest kauwen,

het zwart verdriet dat,

aan mijn tanden kleeft

en om de zwarte sneeuw,

die ik verplicht werd te aanschouwen

en om de zwarte dagen

die ik heb beleefd

en omdat “zwart”,

die scheldnaam was,

waarvan ik heb gehou’en,

als eremerk,

zolang ik heb geleefd,

Daarom vraag ik de vrienden,

de getrouwen :

“Legt op mijn kist,

vóór gij de laatste zegen geeft,

de zwarte leeuw op ’t gele veld,

de leeuw met zwarte klauwen.”

Simon Schamp, mei 2008ei 20

11 juli 2008 - Bij het graf van Dr. Geert De Rijcker

Toespraak bij het graf van Dr. Geert De Rijcker door Ivo De Cock

Goede vrienden, Vlaams nationalisten,

68 jaar geleden stierf Dr. Geert De Rijcker op amper 39 jarige leeftijd.
Staf De Clercq leider van het toenmalige VNV getuigde toen in zijn grafrede over Geert De Rijcker:
“Van zijn prilste jeugd stond hij in het Vlaams nationale kamp. Zeer verdienstelijk studentenleider, plichtsbetrachtend geneesheer, koen Vlaams nationale kamper, was hij een goed, trouw en eerlijk kameraad.
Zijn aandenken zal in onze rangen bewaard blijven, zijn geest, zijn werk, zijn voorbeeld leve voort in het “Soete Waasland” waar hij gestreden en gewonnen heeft”.

Dat Geert De Rijcker een verdienstelijke studentenleider was kunnen wij ondermeer lezen in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.

Dat Geert De Rijcker een plichtbewust geneesheer was weten wij uit verschillende getuigenissen van mensen die op hem beroep deden. Zo werd hij geroepen aan het sterfbed van een pasgeboren kind in Belsele.
Dank zij zijn optreden en kunde werd het kind gered van een zekere dood. Geert De Rijcker deed zijn verplaatsing met de fiets. Welke dokter zou zich nu nog verplaatsen per fiets naar Belsele?

Dat Geert De Rijcker gestreden en won, heeft hij bewezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1938. Hij behaalde met zijn lijst Vlaams Blok 21 procent van de stemmen.

Daarom zullen wij Dr. Geert De Rijcker niet vergeten.

11 juli 2008 - Bij het graf van Fons Dhollander

Toespraak bij het graf van Fons Dhollander door Astere Vaerewijck

Op 6 maart 2004 werd onder massale belangstelling afscheid genomen van ons gemeenteraadslid en goede vriend Fons Dhollander. In zijn jeugdjaren schaarleider van de toenmalige jeugdbeweging was hij gebleven wie hij was. Trouw aan zijn jeugdideaal heeft hij Vlaanderen gediend en hoog in het vaandel gedragen, gans zijn lange leven lang.

Cyriel Verschaeve liet dat vaandel spreken waar hij zei:

“ Ik ben baanbreker van gedachten, een voorbeeld van durf. Mijn kleuren zijn uit mij niet te slaan of te wassen, niet te scheuren; ik draag ze tot men mij vernietige: ik ben een beeld van houwe trouwe!”

Trouw tot de bedelzak, was één van Fons zijn favoriete uitspraken. Trouw was hij in zijn geloof, aan zijn partij, het Vlaams Blok, aan zijn familie, zijn grote vriendenkring en aan Vlaanderen, want:

“Er is maar één land, dat mijn land kan zijn
Het groeit naar de daad, en die daad is mijn;
Het wordt in de wereld veel of niets,
Daar is maar een Vlaanderen, ’t is mijn land”.
(René de Clerck)

Bij verkiezingen ontpopte Fons zich als een onvermoeibaar militant voor de goede zaak. Ondanks zijn gevorderde leeftijd wist hij nooit van ophouden.;Hij spaarde zichzelf niet, maar ook hen niet die met hem op plaktocht gingen. Nergens in Vlaanderen stonden er meer verkiezingsborden dan in Stekene. Dat was het zichtbare resultaat van zijn onvermoeibare inzet.

Zijn laatste levensdagen bracht Fons thuis door waar hij gestorven is. Tijdens die laatste dagen werd hij omringd met goede zorgen van zijn echtgenote Georgette en zij dochter Beatrijs. Want sterven is lastig zij hij op zijn sterfbed.

Een oud filosoof heeft eens gezegd dat een man zich pas gelukkig kan prijzen bij zijn overlijden. Dat geluk is dan zeker toepasselijk bij Fons.

Thuis mogen sterven in familiekring op hoge leeftijd en omringd met liefdevolle zorgen en daarna een Koninklijke begrafenis.

zaterdag 5 juli 2008

woensdag 18 juni 2008

11 Juli viering

Op vrijdag 11 juli organiseren wij onze jaarlijkse 11 juli viering. Iedereen welkom om 11 uur aan het kerkhof voor een bloemenhulde aan het graf van Dr. Geert De Rijcker. Aansluitend is er een feestmaal. Deelname aan de maaltijd: 15 Euro.
Uitnodiging in bijlage.

Herdenking Anton Van Wilderode

Op zaterdag 28 juni 2008 nemen wij deel aan de Anton van Wilderode herdenking te Moerbeke.
Programma in bijlage.

vrijdag 25 april 2008

Reinaert spreekbeurt en tentoonstellingIedereen welkom op zaterdag 3 mei 2008 in het oud station voor een spreekbeurt door Rik Van Daele en een tentoonstelling van houtsneden door de Belseelse kunstenaar Wim De Cock.
Uitnodiging in bijlage.

vrijdag 21 maart 2008

Wijn proef avond

Graag nodigen we u uit op een wijnproefavond onder leiding van
Vlaams volksvertegenwoordiger Werner Marginet
De wijnen,Moezelwijnen,zijn afkomstig van het Vlaams Wijnhuis
(Flämisches Weinhaus). Achttien generaties lang zorgen de von Kilburgs voor de traditionele klasse- wijnen die de Moesel ons vandaag levert. De druivelaars groeien op de beste wijnbergen van Wintrich, Brauneberg en Piesport op een mineraalrijke, kiezelrijke klei- en leisteenbodem. De Moezelstreek is vooral bekend voor zijn traditionele Riesling. Daarnaast zorgt het Vlaams Wijnhuis ook voor Pinot Blanc en Pinot Gris. Ook rode wijnen zoals Dornfelder en Spätburgunder (Pinot Noir) zijn beschikbaar. Deze wijnproefavond gaat door in

OC De Statie, Stadionstraat,113 Stekene
Op vrijdag 4 april te 20.00 uur
Deelname in de onkosten :5 euro
Hiervoor kan je 8 verschillende wijnen proeven. (droge, halfzoete en zoete witte wijnen, alsook een rosé en rode wijnen)

Bij aankoop van 12 flessen naar keuze, krijg je de deelname in de onkosten van 5 euro terug.

Geniet en proef van deze heerlijke wijnen. Het belooft een gezellige, smaakvolle avond te worden. We kijken uit naar uw aanwezigheid.