dinsdag 11 juni 2013

Herdenking Anton van Wilderode

DR. GEERT DE RIJCKER-KRING
Nodigt u uit op de Herdenking Anton van Wilderode
vrijdag 28 juni 2013 in Moerbeke-Waas

Ook dit jaar – 15 jaar na zijn overlijden – herdenken we Anton van Wilderode op 28 juni, zijn geboortedag. Om 19.00 uur komen wij samen bij zijn graf op het gemeentelijk kerkhof aan de Drongendreef voor een korte ingetogen plechtigheid met voordracht uit zijn dichtwerk en een toespraak door de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester van Sint-Niklaas. De eucharistieviering begint om 19.30 uur in de Sint- Antoniuskerk. Dichter Aad Eerland, filosoof, theoloog én vriend van Anton, koos de teksten en zal de homilie houden. De zang (in hoofdzaak liederen op tekst van Van Wilderode) wordt verzorgd door het parochiekoor o.l.v. Luc De Ridder. Marie-José Menu, Bettina Fierens, Ann Van Hoey, Willy Coppens en Hildegard Coupé dragen gedichten van Van Wilderode voor. Tijdens de offergang wordt een gelegenheidsprentje met een niet eerder gepubliceerd gedicht aangeboden. Na de viering (rond 20.30 uur) wordt de ‘Herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2013’ uitgereikt aan De Vaganten en is er een receptie in het gemeentehuis. U bent van harte welkom!

Namens het herdenkingscomité Anton van Wilderode.
Roger Vervaet, voorzitter

Voor inlichtingen: Ivo De Cock, Hellestraat 46, Stekene tel. 03 779 78 68